Kamionna

Niedziela, Sierpień 20, 2017


Kamionna - miejscowość, wieś, Europa, Polska, województwo wielkopolskie, powiat międzychodzki, gmina Międzychód, przy drodze krajowej 24.

położenie: 52o33'52"N, 15o57'42"E

liczba mieszkańców: 530

Kamionna z lotu ptaka


Kamionna położona jest na malowniczej skarpie polodowcowej, nad rozlewiskiem rzeczki Kamionki (która dawniej tworzyła jezioro zwane Kamieniem), na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Kamionka - rzeczka, lewy dopływ Warty. Wypływa z okolicy Lewic i płynie dnem rynny polodowcowej. Przepływa w okolicy Krzyżkówka, Mnich, przez jezioro Kludno, Koleńskie, Bielskie i w pobliżu Międzychodu wpada do Warty. W roku 1403 zalała łąki w Kamionnie.

Rezerwat „Dolina Kamionki” obejmuje głęboko wyciętą rynnę rzeki Kamionki między wsiami Kamionna i Mnichy. Zachodnią krawędź doliny porasta las z okazałymi bukami, grabami, dębami i jaworami. Na dnie doliny wykształcił się las olszowy z bogatym runem oraz enklawami łąk turzycowych i trawiastych. Na jednej z nich znajduje się bogate stanowisko chronionego pełnika europejskiego. Ze względu na niedostępność terenu bytują tu jelenie, sarny, dziki, bobry. Gnieżdżą się tu żurawie, ptaki drapieżne i wiele gatunków ptaków śpiewajacych.


HISTORIA KAMIONNY

Kamionna , kiedyś miasto, dziś wieś- to jedna z najstarszych miejscowości gminy Miedzychód i Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Powstała prawdopodobnie w XI lub XII wieku jako osada przy młynie wodnym, położonym nad stawem w dolinie Kamionki.

Założyciele wsi to ród Nałęczów. W najstarszym dokumencie, pochodzącym z 1261 r. wymienia się Kamionnę i Mnichy jako nadania ziemskie na rzecz zakonu cystersów w Paradyzu i Bledzewie. Uczynili to Minogniew i Wisław Raciborzyce z rodu Nałęczów, stąd w herbie Kamionny pętla w kształcie pierścienia na czerwonym polu.

Najstarsza wzmianka: „In districtu Camone” z 1261r, następne: 1397 –Camona,1413 – Camyona, 1425 - Kame, 1428 – Kamana, 1508 – Kamynna, 1510 – Camyona, 1521 – Kamien, 1725 – Kamionna, niem. K ä hme.

Kiedy cystersi byli właścicielami Kamionny do jej herbu dodano klucz. W tym kształcie herb przetrwał do dzisiaj.

W roku 1390 wieś wieś przeszła na własność rodu Kamieńskich, a w XVIIw. Prusimskich - rodów wywodzących się z Nałęczów. Miastem Kamionna była już przed rokiem 1402. W 1458r miała dostarczyć 3 pieszych na wyprawę malborską. W 1638r. odnowiono podupadłej osadzie prawa miejskie. W 1841r. miasto liczyło 635 mieszkańców.

Przez Kamionnę przechodził gościniec berliński.

Prawa miejskie Kamionna utraciła w 1874r. Pamiątką po dawnym mieście jest zachowany układ ulic z czworobocznym rynkiem.

W roku 1919 przez Kamionnę przetoczyły się walki Powstania wielkopolskiego.

Panorama Kamionny

Kamionna w starej fotografii

Kamionna w starej fotografii

Kamionna w starej fotografii


WAŻNE MIEJSCA W KAMIONNIE

Kościół w Kamionnie zbudowany w 1499roku z fundacji M. Kamieńskiego- opata cystersów z Bledzewa. Należy do cenniejszych zabytków gotyckich w Wielkopolsce.

/ciekawostka: Kiedy budowano kościół w Kamionnie, Krzysztof Kolumb dopiero co odkrył Amerykę./

Kościół znajduje się na skraju Doliny Kamionki. Jest orientowalny, tzn. prezbiterium zwrócone na wschód. Zbudowany na planie prostokąta, jednonawowy, z przylegającymi kruchtami i wieżą-dzwonnicą nakrytą ceglanym hełmem. Ściana wschodnia posiada trójkondygnacyjny szczyt gotycki.

W ścianach tkwią wmurowane kule armatnie z okresu wojen szwedzkich. W południowej ścianie widać dołki wywiercone w cegle. Są to pozostałości po tzw. świdrze ogniowym, służącym do krzesania ognia w Wielką Sobotę. Wg. legendy otwory te zostały wywiercone palcami przez pątników pokutujących w ten sposób za swoje grzechy, wg. innych- przez średniowiecznych "pigularzy", używających utartego proszku jako leku. Takie dołki są częste w gotyckich kościołach Wielkopolski.

Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z XVIII w.

Kościół jest otoczony murem.