Nagrody

  Niedziela, Sierpień 20, 2017


Kamionna - laureatem konkursu "Wieś Wielkopolska -Wsią Europejską" - "Najpiękniejsza wieś"

Konkurs został ogłoszony w kwietniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. każda gmina mogla typować miejscowości w każdej z trzech kategorii: "Najpiękniejsza wieś", "Najlepsze przedsięwzięcie tematyczne związane z procesem odnowy wsi", "Najlepszy projekt zrealizowany w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi".

Zgłoszenie do konkursu wymagało przygotowania obszernej dokumentacji składającej się z części opisowej i dokumentacji fotograficznej. Przy ocenie Kapituła Konkursowa brała pod uwagę m.in. estetykę i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, zachowanie tradycyjnych form w architekturze, estetykę części mieszkalnej i rekreacyjnej, gospodarczej i rolniczej, ukwiecenie, zrealizowane przedsięwzięcia kształtujące wizerunek wsi, umiejętność zaprezentowania dorobku i formę graficzną pracy konkursowej.

Kamionna została laureatem w kategorii "Najpiękniejsza wieś". Kolejne miejsca zajęły gminy: Wyrzysk- sołectwo Osiek nad Notecią, Dobrzyca- sołectwo Sośnica. wyróżnienie otrzymała gmina Krajenka- sołectwo Głubczyn.

21 października 2011r. delegacja Gminy Międzychód, przedstawiciele Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny oraz sołtys Kamionny Romuald Paech - uczestniczyli w konferencji, podczas której podsumowano edycję konkursu.

Kamionna zdobyła nagrodę w wysokości 20.000zł.


Fundacja laureatem konkursu "OTWARTA SZKOŁA" 2008

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie wraz z Fundacją Obchodów 750-lecia Kamionny zostali wspólnie laureatem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Otwarta szkoła".

wawa3

W konkursie mogły wystartować wspólnie placówki oświatowe i organizacje pozarzadowe, które współpracują ze sobą w zakresie wolontariatu, edukacji obywatelskiej, edukacji globalnej, przedszkolnej lub wspierania uczniów o szczególnych potrzebach.

wawa4

Nasze wspólne działania w minionym roku szkolnym zostały zatytułowane "Naszej wsi na urodziny". Są to między innymi: organizacja Jarmarku w Dolinie Kamionki, wielkie sprzątanie Kamionny i rezerwatu, porządkowanie skarpy przy drodze K24, utworzenie ogródka różanego przy boisku szkolnym oraz promocja Doliny Kamionki wśród mieszkańców Pojezierza.

To właśnie te działania zostały wysoko ocenione przez Kapitułę Konkursu, powołaną przez panią minister Katarzynę Hall. Kapituła spośród 115 projektów z całej Polski wyłoniła 15 finalistów, a z nich 5 laureatów w 5 kategoriach. Zostaliśmy laureatem w kategorii edukacja obywatelska. 

  wawa2

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 5 grudnia 2008 w Warszawie. Laureaci otrzymają w najblizszym czasie nagrodę, którą stanowi tablica interaktywna, laptop i projektor. Zostanie ona wręczona w obecności uczniów Szkoły Podstawowej, nauczycieli,członków fundacji i mieszkańców wsi w szkole w Kamionnie, którą pani minister chce osobiście odwiedzić.

  wawa1

Przedstawicielki szkoły i fundacji z panią minister Katarzyną Hal.


       WRĘCZENIE NAGRODY

otwarta szkola i fundacja

3 kwietnia 2009r. gościliśmy w Kamionnie wiceministra edukacji pana Krzysztofa Stanowskiego, wielkopolskiego kuratora oświaty panią Elżbietę Walkowiak, przedstawicieli władz gminy i powiatu oraz wielu innych gości, w obecności których została wreczona wspólna nagroda dla szkoły i fundacji.

otwarta szkola  goscie

przedszkolaki   teatrzyk

Pan minister z dziecmi

gratulacje  odbior nagrody

goscie  

kolejne gratulacje male Bery